Z Vyškova do Křtin v podmračeném dni, duben 2021

Z Vyškova do Křtin v liduprázdném podmračeném dni