Listopadová Oslavka, září 2020

jednodenní podzimní výlet kolem Oslavky